top of page
  • Legal Disruptors

Tereza Rychtaříková: Potřebujeme překládat "právničinu“ do normální řeči

🇨🇿 Tereza Rychtaříková, vedoucí právního oddělení Vodafone, patří společně s Janem Kloudou, viceprezidentem pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost Vodafone, mezi laureáty ocenění Deloitte Legal Disruptors Awards 2022. Jaký je její pohled na téma právnických inovací? A považuje se sama za inovativní?


Co pro vás osobně představuje téma právnických inovací?

Když se nad tím slovním spojením zamyslím, vlastně by se dal “inovativní právník“ považovat za oxymóron. Část naší práce opravdu vyžaduje konzervativní myšlení. Ale na druhou stranu, v oblasti telekomunikací, technologií a například i autorského práva neustále probíhá překotný vývoj a my se musíme s tímhle vývojem při výkladu a aplikaci práva nějak popasovat. Někdy je to velmi kreativní práce.

Považujete se vy osobně v nějakém ohledu za inovativní? A v čem konkrétně?

Asi tím, že na většinu pracovních výzev říkám ano. Mám zkušenost, že i když něco vypadá jako neřešitelný problém nebo nadlidský úkol, většinou to tak není a je potřeba jen změnit úhel pohledu, přístup k té věci, zjednodušit.. a začít ji třeba rozplétat od konce nebo ukrajovat po menších kusech, snažit se např. přeložit tu složitou „právničinu“ do normální řeči, když vám ostatní nerozumí... Což mi někdy připadá, že není úplně standardní přístup u právníků, kdy se spíš někdy tváříme jako šamani, kteří dělají svá tajná kouzla tak, aby jim nikdo jiný nerozuměl.

Jaké "disruptivní" právnické téma vás aktuálně nejvíce zajímá?

Stále si nejsem jistá, jestli disruptivní je v našem případě myšleno pozitivně nebo negativně (smích).

Já myslím, že třeba téma rušení rodných čísel je hodně zajímavé. Chápu to z pohledu ochrany osobních údajů, na druhou stranu nebude úplně jednoduché takovou změnu implementovat do firemních procesů. Pomohlo by nám, kdyby na straně státu už bylo připravené finální řešení a probíhala intenzivní komunikace se soukromým sektorem.bottom of page