top of page
  • Legal Disruptors

Ondřej Jančařík: Z interního právního oddělení se stává oddělení řízení právních rizik

🇨🇿 Ondřej Jančařík, Group Legal & Compliance Vice President ve společnosti Eurowag patří mezi finalisty ocenění Deloitte Legal Disruptors Awards 2022. Jaký je jeho pohled na téma právnických inovací? A považuje se sám za inovativního?


Co pro vás osobně představuje téma právnických inovací?

Osobně vnímám téma inovace možná více ve střídmějším chápání, než se první pohled nabízí. Oproti klasickým tématům, jako je například digitalizace v právu, totiž spatřuji jako důležitý inovativní přístup v oblasti aplikace práva, resp. jakýchkoli pravidel v byznysu. Historicky převládal spíše formální přístup - tj. právník Vám řekl, co by se mělo jak dělat, ale tím to většinou skončilo. Dnes už tento přístup nestačí a je zapotřebí se také zabývat tím, jak se pravidla ve skutečnosti v organizaci aplikují. To je dle mého názoru přesně role interního právního, popř. compliance oddělení, které je v blízkém kontaktu s byznysem a zná také případná technická a technologická omezení organizace. Takový přístup je samozřejmě mnohem vyvinutější v západních společnostech, ale u nás bych ho považoval stále spíše za inovativní. Vzpomínám si například a není to moc let nazpět, když se v ČR začalo poprvé více mluvit o compliance programech, a to zejména v souvislosti s vyviněním z trestní odpovědnosti právnických osob. V té době to firmy chápaly tak, že se musí „jen napsat“ nějaký compliance program. To samozřejmě dnes už neobstojí a pokud organizace nedokáže zajistit dodržování nastavených pravidel, nemůže být udržitelně úspěšná.

Považujete se vy osobně v nějakém ohledu za inovativní? A v čem konkrétně?

V zásadě ano, a to přesně ve výše zmíněném smyslu. Snažíme se tedy u nás nejen compliance pravidla vytvářet, ale víme, že tím to nekončí. Tj. je potřeba dále pravidla promulgovat, tedy umožnit zaměstnancům, aby se s nimi seznámili – zde totiž neplatí známá poučka „neznalost zákona neomlouvá“, ale zaměstnavatel je odpovědný za to, že zaměstnance s pravidly seznámí. S tím se úzce váže další krok, tj. trénink zaměstnanců, který musíte individualizovat podle jejich zařazení. Dále musíte nastavit nějaké procesy, které Vám dodržování pravidel zajistí, nebo alespoň ulehčí. V neposlední řadě musíte také dodržování do jisté míry kontrolovat. A teď to nejdůležitější – k tomu všemu uvedenému je zapotřebí zaujmout přístup správného řízení rizik. Tedy víte, že nebude organizace nikdy 100 % v souladu se všemi pravidly, ale musíte si provést analýzu rizik, zaznamenat je, určit priority a dedikovat správně kapacity. To jediné Vám umožní dlouhodobé zlepšování interního compliance programu. Z interního právního, popř. compliance oddělení se tedy spíše stává, jak já říkám, oddělení řízení právních rizik.

Jaké "disruptivní" právnické téma vás aktuálně nejvíce zajímá?

Mimo výše uvedené téma interního compliance, které je spíše hůře uchopitelné, mě zajímají do popředí vstupující témata, jako je např. enviromentální právo, nebo obecně celé téma ESG. Pro mě osobně je zejména fascinující pozorovat tvorbu právních předpisů, kdy se v podstatě z určité oblasti etiky pomalu stává právo, tedy konkrétní normy, a tím začíná více zasahovat do našich životů. Před několika lety se sice považovalo za dejme tomu dobrou praxi neznečišťovat ovzduší, nebo například mít určité zastoupení žen nebo menšin ve vedení firem. Dnes se už ale tyto otázky pomalu začínají řešit právními normami, a tudíž přibývá dalších oblastí pro právnickou profesi.bottom of page