top of page
  • Legal Disruptors

Naďa Matušíková: Budoucnost je v použití umělé inteligence

🇨🇿 Naďa Matušíková, právní ředitelka RWS Language Services, patří mezi laureáty ocenění Deloitte Legal Disruptors Awards 2022. Jaký je její pohled na téma právnických inovací? A považuje se sama za inovativní?


Co pro vás osobně představuje téma právnických inovací?

Jako firemní právničku pro mě inovace v oblasti práva znamenají především zefektivnění a zlepšení práce pro interní klienty, tj. kolegy z různých oddělení. Pro většinu z nich bylo právní oddělení nutným zlem a překážkou v získání nového businessu. Toto vnímání se snažím, a doufám, že úspěšně, měnit od počátku svého působení ve firmě. A to také díky implementaci inovativních a user-friendly řešení, které mým kolegům co nejvíce zjednoduší práci s právními dokumenty.


Považujete se vy osobně v nějakém ohledu za inovativní? A v čem konkrétně?

Protože pracuji v oblasti IT jsou mi nové, disruptivní technologie poměrně blízké. I díky svému ekonomickému vzdělání jsem nikdy nepociťovala odpor k číslům a tak jsem již v počátcích své praxe používala tabulkové procesory a databázové produkty, které byly v té době výhradní doménou ekonomických oddělení. Vždy bylo pro mě důležité, abych byla schopna dobře zpracovávat dostupná a data a v případě potřeby, mohla poskytnout potřebné údaje kolegům, vedení a akcionářům. Nikdy jsem se nebála spolupráce s interními IT experty, kteří mi pomáhali s implementací nových nápadů.


Jaké "disruptivní" právnické téma vás aktuálně nejvíce zajímá?

V současné době je pro mě velmi důležitý management smluv a to jakým způsobem zpracovat data ze smluv tak, aby se s nimi dalo dále pracovat. Hodně automatizovaných právních technologií, se kterými jsem se setkala, pracuje s velkým množstvím stejných smluv, např. NDA, u kterých se pouze mění klient, ale text zůstává stejný. My pracujeme s velkým množstvím unikátních dokumentů a pokud chceme získat srovnatelné a měřitelné údaje, jsme odkázáni na manuální řešení. Budoucnost vidím v použití umělé inteligence (AI) a toto téma je pro mě rovněž velmi atraktivní.
bottom of page