top of page
  • Legal Disruptors

Majo Porvažík: Nové technologické riešenia nie sú hrozbou, ale príležitosťou

🇸🇰 Majo Porvažník a tým Sparring patří mezi finalisty ocenění Deloitte Legal Disruptors Awards 2022. Jaký je jeho pohled na téma právnických inovací? A považuje se sám za inovativního?


Co pro vás osobně představuje téma právnických inovací?

Rozvoj technológií, ktoré nám umožnia budovať funkčný právny štát je pre mňa základom zachovania a progresu demokratickej spoločnosti. Sociálne siete, rozvoj umelej inteligencie a komplexná geopolitická situácia predstavujú pre demokratické štáty existenčnú výzvu, pričom stredná Európa je jedným z najzraniteľnejších regiónov v tomto ohľade.


Funkčný trh právnych služieb je pre mňa základným pilierom tejto snahy. Kvalitné a dostupné právne služby postavené na technologických riešeniach majú potenciál transformovať tradične konzervatívny trh právnych služieb. Konkurenčná výhoda tzv. legal tech riešení (s ohľadom na rýchlosť, cenu a kvalitu služieb) môže zásadným spôsobom uľahčiť prístup širokých vrstiev spoločnosti k spravodlivosti.


Preto som v mene spoločnosti Sparring spolu-zakladal projekt Trama, zameraný na globálnu ochranu trademarkov, ktorý ročne registruje a následne chráni už viac ako 3000 ochranných značiek, alebo projekt Verdikto, ktorý jednak umožňuje advokátom z Česka a Slovenska poskytovať online právne poradenstvo širokým vrstvám spoločnosti mimoriadne dostupným spôsobom z finančného aj časového hľadiska, a tiež vytvára online trhovisko, na ktorom sa advokáti môžu odprezentovať, predávať balíky svojich služieb a tiež outsourcovať časti svojej administratívnej agendy, napr. klientske platby a fakturácia.


Som presvedčený, že nové technologické riešenia nie sú hrozbou, ale príležitosťou tak pre klientov, ale aj pre jednotlivé právne profesie.


Považujete se vy osobně v nějakém ohledu za inovativní? A v čem konkrétně?

Snažím sa na právo pozerať nielen de lege lata, ale najmä z pohľadu de lege ferenda. Intenzívne vnímam potrebu úpravy regulácie právneho trhu tak, aby sa vytvorili podmienky pre atrakciu nového talentu a tiež právnych inovátorov. Aj preto som v roku 2016 na Slovensku založil občiansku iniciatívu “Lepšia advokácia”. Našimi najväčšími úspechmi bolo skrátenie koncipientskej praxe z 5 rokov na 3 roky, ako aj úspešná kampaň za zmenu výberu ústavných sudcov. V týchto dňoch v spolupráci so spoločnosťou Startup Den taktiež pripravujeme prvý legal techový akcelerátor v strednej Európe.


Zároveň ako právnik a človek v tech komunite cítim povinnosť aktívne prispieť k lepšej digitálnej budúcnosti krajín strednej Európy. Preto sme nedávno spolu s ďalšími predstaviteľmi tech ekosystému spustili kampaň “Za inovatívne Slovensko”. Štátu sme predostreli 22 návrhov na legislatívne a regulačné zmeny, pod ktoré sa podpísalo viac ako 60 spoločností. Viaceré opatrenia sa týkajú oblasti legal techu. Ak by sa ich podarilo presadiť, v strednej Európe by sa vytvoril širší priestor na disruptovanie trhu právnych služieb.


Jaké "disruptivní" právnické téma vás aktuálně nejvíce zajímá?

Mojou srdcovou témou je demokratizácia prístupu k právnym službám. Technologické inovácie v právnej oblasti vedia priniesť spravodlivosť bližšie k ľuďom. Veľmi sľubným riešením v tejto sfére je spomínaný startup Verdikto. Poskytuje online právnu poradňu, ktorá dokáže klientom zaistiť odpoveď na ich dotaz do pár hodín, a to od skúsených advokátov za minimálny poplatok.


Takýto jednoduchý, rýchly a transparentný prístup k právnej pomoci má potenciál zásadne formovať trh právnych služieb. Ak by takého digitálne trhoviská vedeli dosiahnuť dostatočne veľkú škálu, dopad na prístup k spravodlivosti pre bežných ľudí by bol enormný. Nehovoriac o dopade týchto riešení na samotných advokátov, ktorí môžu mať lepší priestor na špecializáciu a rast klientely v oblasti, ktorá je im blízka. Týka sa to hlavne “lúčných” advokátov, ktorí sa z geografických dôvodov majú malé príležitosti na sektorovú špecializáciu. Ak sa však ich dosah presunie do digitálneho sveta, v ktorom budú môcť komunikovať rovnako dobre s klientom z Chebu ako s klientom z Ostravy, tak špecializácia na vybrané oblasti práva zvýši kvalitu ich služieb a tiež osobné a profesné potešenie.
bottom of page