top of page
  • Legal Disruptors

Josef Donát: Právníci budou „přátelé na telefonu“ jen v případě nouze

🇨🇿 Josef Donát, partner advokátní kanceláře Rowan Legal, patří mezi laureáty ocenění Deloitte Legal Disruptors Awards 2022. Jaký je jeho pohled na téma právnických inovací? A považuje se sám za inovativního?


Josefe, co pro vás osobně představuje téma právnických inovací?

Inovace v dnešní době jsou nutnost, protože bez nich se tradiční výkon advokacie bude postupně utlumovat. Bez sledování trendů a nových technologií advokátní kancelář nedokáže držet krok se společností a takové to tradiční pojetí advokacie s koženými křesly a zelenými lampičkami bude spíše k smíchu. Covid nás spoustu věcí naučil, resp. donutil naučit a co dříve bylo nemožné, se teď stává standardem, ač doby covidových restrikcí jsou pryč. Proto mnoho jednání s klienty, která musela být složité plánovaná a účastníci trávili mnoho času na cestách, se nyní uskuteční online, přičemž plánování meetingů více účastníků je díky inovativním plánovacím nástrojům otázkou chvilky.


Považujete se vy osobně v nějakém ohledu za inovativního? A v čem konkrétně?

Inovace v advokacii mají z mého pohledu tři různé roviny. Ta první souvisí s pracovními nástroji pro právníky. Technologie by měly pomáhat a zlehčovat práci právníkům, proto vyvíjíme různé nástroje pro poloautomatizovanou přípravu smluv, repozitáře dokumentů, inteligentní vyhledávání v dokumentech či automatizované nástroje pro překlady, které jsou v mnoha případech nyní přesnější, než někteří překladatelé (a necháme stranou rychlost překladu). Naše systémy jsme založili na SingleCase, jehož funkce se neustále vyvíjejí a věříme, že je to správný základ pro integraci všech dalších informačních systémů, které používáme – ať je to ekonomický systém, reporting, komunikace či archivace.


Druhá část jsou inovace v klientských službách, ať jsou to onboarding/AML procesy za využití Bankovní identity, klientský portál, který nyní vyvíjíme, sdílení nástrojů na přípravu kontraktů z našich vzorů či samozřejmě v zásadě permanentní online dostupnost našich právníků na všech komunikačních kanálech.


Třetí část souvisí s managementem kanceláře, kde pro dlouhodobě udržitelný rozvoj musí být vedení kanceláře založeno na datech, protože co nemohu změřit, nemohu zlepšit. Proto se zaměřujeme na práci s business intelligence, máme vlastní datových sklad, reportovací nástroje v sobě mají desítky rozličných reportů a další vznikají téměř každý den. Snažíme se oprostit od emocí a rozhodovat se s ostatními partnery na základě faktů a pro ty je náš datový sklad nedocenitelný.


Jaké "disruptivní" právnické téma vás aktuálně nejvíce zajímá?

Rádi bychom nabídli klientům mnoho našich interních nástrojů jako službu s tím, že naši právníci budou jen „přátelé na telefonu“ v případě nouze, protože věříme, že klienti si nás váží jen v případě, že máme přidanou hodnotu, a proto by měli platit jen za expertní služby. Naše nástroje pro sledování legislativy a judikatury či pro poloautomatizaci přípravy smluv tak budeme sdílet s klienty a navzájem se tak chceme posouvat. Stejně tak rozšiřujeme naši nabídku nejen o právní, ale i o technické či konzultační služby, abychom kupříkladu v oblasti implementace informačních systémů mohli klientovi vyjednat nejen dokonalou smlouvu, ale zároveň i předmět této smlouvy byl z IT pohledu špičkový.


bottom of page