• Legal Disruptors

Jiří Hradský: Neschovávám se za kličky a neurčitá slova

🇨🇿 Jiří Hradský, právník Sedlakova Legal, patří mezi finalisty ocenění Deloitte Legal Disruptors Awards 2022. Jaký je jeho pohled na téma právnických inovací? A považuje se sám za inovativního?


Co pro vás osobně představuje téma právnických inovací?

Inovace pro mě znamenají nutnost. Žijeme v době inovací. Technologie nás ženou dopředu. A právo musí taky, a to ve všech ohledech – jak technologických, tak v celkovém obrazu vnímání právníků. Inovace se tak musí projevit ve způsobu vyjadřování a právník se musí stát srozumitelnějším. Inovace se musí projevit ve způsobu komunikace a odevzdávání výstupů a právník se musí stát přizpůsobivějším.

Charles Darwin prohlásil: „Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit.“ A právě proto se musí i právník přizpůsobit dnešní době a musí se vydat cestou inovací. Bylo by moc hezké si třeba jednou přečíst: „Advokátní kancelář vymyslela způsob, jak vytvářet rešerše soudních rozhodnutí pomocí umělé inteligence.“

Považujete se vy osobně v nějakém ohledu za inovativní? A v čem konkrétně?

Myslím si, že tou zásadní inovativností, kterou do práva přináším, je srozumitelnost. Snažím se přispět svou troškou do mlýna jednoduchým výkladem paragrafů a ustanovení. Snažím se ukázat, že i klient má právo mít dopředu jasně nastavený začátek, cenu a výstup a služba od právníka je pro něj srozumitelná. Neschovávám se za kličky a neurčitá slova. Píšu článek nebo natáčím podcast? Snažím se nebýt povrchní, ale jdu do detailu, prozradím i věci, které někteří mohou považovat za drahocenné know-how. A protože právo umí být, přiznejme si, trošku nuda, vnáším do něj něco, co je lidstvu přirozené odjakživa – humor.

Jaké "disruptivní" právnické téma vás aktuálně nejvíce zajímá?

Jsou to dvě věci – využití nových řešení a aplikací v právu. A jednodušší smlouvy.

Automatické generování smluv? Napojení na externí systémy? Aplikace na správu korporátních záležitostí nebo třeba ESOP? Komplexní platformy na propojení světa práva a businessu? Tady jsou moje peníze.


K jednoduchosti bych rád dodal, že čas, kdy byla za smlouvu považována pouze dokumentace nad 100 stran, je doufám pryč. Přišel čas, aby smlouva sloužila své cílovce – lidem, kteří s ni následně pracují. Ne právníkům, kteří mohou chtít další a další peníze za úpravy jejich složité smlouvy. Představte si, že máte smlouvu, které rozumí každý obchodní zástupce ve společnosti. To je změna, která může změnit vnímání na právo jak celek.