top of page
  • Legal Disruptors

Ivana Hrdličková: Vedení mezinárodního trestního tribunálu jsem pojala jako výzvu k inovaci

🇨🇿 Ivana Hrdličková, předsedkyně Zvláštního tribunálu pro Libanon, patří mezi finalisty ocenění Deloitte Legal Disruptors Awards 2022. Jaký je její pohled na téma právnických inovací? A považuje se sama za inovativní?


Co pro vás osobně představuje téma právnických inovací?

Inovace vnímám jako přirozenou součást obecného vývoje v mnoha oblastech života. Právo a zejména justice jsou pro mne “ srdeční záležitostí” a právní inovace a inovace v právu - a justici obzvláště - se tak postupně staly mou vášní.


Zahrnuje to, velmi stručně řečeno, zhruba tři oblasti:

1. Inovace, které jsou používány v právu. S velkým zájmem sleduji řadu advokátů i dalších právníků, u nás i ve světě, kteří přicházejí s inovativními kroky, představují a užívají technologie i digitalizaci v právní praxi, například ve vedení svých agend a v poskytování služeb. Inovace nicméně nejsou omezeny pouze na technologie, může jít například o zcela nové přístupy, nové způsoby komunikace a podobně.Nesmírně této oblasti fandím a velmi se o ni zajímám.


2. Inovace a justice. Toto je oblast mého největšího zájmu. Jestliže inovace v právu jsou někdy považovány za obtížnější než v jiných oblastech, tak o justici to platí několikanásobně. Zřejmě to je, alespoň částečně, určitou - a zčásti nezbytnou- konzervativností tohoto oboru. Současně jsem přesvědčena, že inovace v justici mají obrovský potenciál přispět k citelné a žádoucí změně, ať už se týká rychlosti řízení, transparentnosti, přístupu ke spravedlnosti, upevnění podstaty nezávislosti justice nebo rozšíření justiční spolupráce.


3. Právo ve vztahu k inovacím. S velkým zájmem sleduji akademickou půdu, která se těmito otázkami zabývá. Je to nesmírně důležité. Je - a bude- žádoucí, aby právo, pokud možno pružně, reagovalo na inovace. Aby dokázalo poskytnout regulaci v oblastech, kde to je potřeba, ale aby současně nebrzdilo vývoj. Například užívání umělé inteligence je opředeno řadou mýtů. Osvěta a vzdělávání pomůže některé mýty objasnit, současné je třeba se nad řadou právních otázek zamyslet.


Považujete se vy osobně v nějakém ohledu za inovativní? A v čem konkrétně?

Považuji. V posledních sedmi letech jsem měla možnost působit jako předsedkyně jednoho z mezinárodních trestních tribunálů. Pojala jsem tuto práci jako výzvu, mimo jiné, ke zvýšení efektivity práce a způsobu řízení. Některé prvky se podařilo prosadit, jiné by vyžadovaly delší čas a úsilí.


Spolupracuji také na projektu (se společností HIIL - The Hague Institute for Innovation of Law) zefektivnění mezinárodní justice za použití inovací a podílím se na osvětě. Považuji to za nesmírně důležité pro další rozvoj a podporu inovací.

Jaké "disruptivní" právnické téma vás aktuálně nejvíce zajímá?

Velmi mne zajímají dalsi možnosti disrupce v justici, ať už v mezinárodní nebo naší. Zvýšení transparentnosti, zrychlení řízení, digitalizaci, eliminace vlivů a upevnění nezávislosti za použití inovací. S tím souvisí i vzdělávání v justici. Čím více se inovace v právu a justici budou rozšiřovat a používat, tím více bude důležité, aby právníci a soudci byli s touto problematikou dostatečně seznámeni. A pokud bych měla zmínit jen jednu zajímavou právní otázku, tak by to asi byla individuální trestní odpovědnost ve vztahu k užití umělé inteligence.bottom of page