top of page
  • Patrik Caklos

Alžběta Krausová: Technologie přinesou zcela novou úroveň fungování člověka i společnosti

🇨🇿 Alžběta Krausová patří mezi laureáty ocenění Deloitte Legal Disruptors Awards 2022. Jaký je její pohled na téma právnických inovací? A považuje se sama za inovativní?


Alžběto, co pro vás osobně předsje téma právnických inovací?

Právní inovace pro mne představují široké téma. Zahrnují hledání nových řešení, nových směrů a nových, neotřelých přístupů. Jde o odvážný přístup k problémům, které se na první pohled mohou zdát těžko řešitelné. Právní inovace by měly zejména sloužit k tomu, aby usnadňovaly život nejenom lidem z právní profese, ale také běžným občanům. Ti se totiž často potýkají s komplexitou práva, složitými procesními postupy, nebo nemožností vykonávat svá subjektivní práva. Právní inovace by proto měly zjednodušovat a zpřehledňovat procesy. Kromě nalézání technologických řešení právních problému je další rovinou právních inovací i přístup k formulaci nových právních norem, které reagují na vznikající společenské problémy.

Považujete se vy osobně v nějakém ohledu za inovativní? A v čem konkrétně?

Ve svém výzkumu se snažím identifikovat trendy ve vývoji technologií, které mají do budoucna potenciál výrazně změnit naši společnost. Snažím se obohatit svou vědeckou práci o nové, zejména interdisciplinární přístupy, například sociologické studie. V projektu AI, média a právo (AIM Law), jehož jsem hlavní řešitelkou, spolupracuji s Fakultou sociálních věd UK a Fakultou aplikovaných věd ZČU. V tomto projektu využíváme kvalitativní a kvantitativní studie a vyvíjíme aplikace založené na umělé inteligenci, které budou uživatelům do budoucna pomáhat chránit vlastní soukromí na internetu tím, že za ně budou číst zásady pro ochranu osobních údajů, automaticky nastavovat cookies podle vlastních preferencí uživatele a uživatelům rovněž pomohou identifikovat skrytou reklamu. Jde o unikátní přístup, který kombinuje přístupy z vice vědních disciplín a v budoucnu zdarma nabídne občanům České republiky nástroj pro jednoduché vykonávání práv v online prostředí.

Jaké "disruptivní" právnické téma vás aktuálně nejvíce zajímá?

Kromě umělé inteligence me zajímají ještě dvě speciální oblasti aplikace umělé inteligence – tzv. Brain-comupter interfaces, tedy rozhraní mezi počítači a nervovou soustavou, a propojování informačních technologií s organickým životem. Velmi zajímavou aplikací brain-computer interfaces je monitorování mozkové aktivity, případně její stimulace, a využívání elektrické aktivity pro kontrolu různých zařízení. O této problematice přednáším od roku 2009, kdy se BCI zdály být pouze sci-fi. V dnešní době už jsou ale otázky tzv. neuropráva velmi aktuální a například Rada Evropy již vyzvala k tomu, že bychom měli začít uvažovat nad regulací těchto technologií. Co se týče propojování informačních technologií s biologickým životem, pak musím říci, že mě fascinuje problematika hybrotů – robotů, které řídí uměle vytvořený biologický mozek. Moje disertační práce se právě na tuto novou formu poloumělého života soustředila a identifikovala etické a právní problémy spojené s touto technologií. Podle mého názoru jde o technologie, které po umělé inteligenci přinesou zcela novou úroveň fungování člověka i společnosti.

Foto: Elena Horálková, Český rozhlas

bottom of page